Archives for 2012

You are browsing the site archives by date.

, , ,

Резултатите от изследователски проект „Какво ни казват закритите домове за деца в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен”

На 18 октомври 2012 г., в Столичната библиотека, в „American Corner”, се проведе заключителна работна среща, на която Ноу-хау центъра за алтернативни...
Read More

Ролята на академичното обучение в интеграцията на уязвими групи

Проведе се среща за ролята на академичното обучение на специалисти от помагащите професии в процеса на интеграция на уязвими групи деца. Събитието...
Read More

Предварителни резултати от изследването на Горна Козница, Тетевен и Могилино

Три изследователски екипа са ангажирани от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи, за да изучат  процесите на закриване на институциите...
Read More
, , ,

Изготвяне на обучения за общинска администрация и директори на социални услуги в общността за развитие на услуги за деца от домове

Проектът идентифицира основните предизвикателства в процесът на деинституционализация, като предоставя подкрепа под формата на обучения...
Read More

Посещение на Джоан Бързоф от Колеж Смит (САЩ) в Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца

В края на м. май гост на Ноу-хау центъра беше проф. Джоан Бързоф,  преподавател  по социална работа в Колеж Смит, Масачузетс (САЩ) и психотерапевт,...
Read More
, ,

Доклад „Случаят България” 2013

Политиката по деинституционализацията (ДИ) започва с приетата от Министерски съвет “Визия за деинституционализация на децата в България”,...
Read More

Информационна среща с департаментите на Нов български университет за представяне на Ноу-Хау Център за алтернативна грижа за деца

В Нов български университет, 409 аудитория “Проф. Васил Стоилов”, Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца проведе Информационна среща...
Read More

Анализ на медийното отразяване на деинституционализацията

Студенти по връзки с обществеността от Нов български университет участват в изработването на анализ, който има за цел да покаже как медиите...
Read More
, ,

98 специалисти обсъждат деинституционализацията в изследване на центъра

По проект на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца на тема “Как би изглеждала стратегията за деинституционализация ако създава...
Read More

Среща на Консултативния съвет на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ

На 16.02.2012 г. в х-л Радисън се състоя среща на Консултативния съвет на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ. В срещата взеха участие...
Read More
, ,

Оценка и анализ на услугите за деца от закритите институции в Могилино, Горна Козница и Тетевен

През 2009 г. “Надежда и дом за децата” и СНЦ „Еквилибриум” започват съвместна работа по искане на правителството за подпомагане на реформата...
Read More
, , ,

Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация”

Тук публикуваме резултатите от “Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната...
Read More
Translate »