Нашата работа

, ,

Предизвикателства и възможности пред детското участие в правозащитни инициативи обсъдиха заедно деца и специалисти на двудневна работилница в София

На 6 и 7 октомври 2023 г. се проведе двудневен семинар по правозащитничество за деца и професионалисти, които работят с деца и са ангажирани с темите за детското участие и правозащитните дейности в България. Събитието беше реализирано като част от проект „Настояще и бъдеще: овластяване на децата-правозащитници в България“, по който Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца си партнира с швейцарската мрежова организация Child Rights Connect и Национална мрежа за децата. Целта на проекта е да бъде даден тласък за овластяването на децата в България да бъдат защитници на правата на човека. В работата си по проекта Ноу-хау център поставя специален фокус върху предизвикателствата и възможностите пред децата от уязвими групи (особено тези от тях, които вече имат или има вероятност да имат в бъдеще собствен опит със системата за закрила детето) да бъдат правозащитници. Тази тема беше откроена като особено важна при направеното през миналата година национално картографиране на детското участие и активизъм в България.

Темата за участието на деца в правозащитни действия като цяло е нова и трудна

Темата за участието на деца в правозащитни действия е нова и трудна за противоречивия социален контекст в България. В едногодишния опит по проекта срещнахме и мислихме по въпроси като: Какво всъщност са правозащитни действия? До каква степен е редно децата да бъдат въвличани в такива, особено когато тези действия касаят маргинализирани групи? За кого има полза овластяването на деца като правозащитници? Възможно ли е децата, особено децата от уязвим групи, сами да инициират правозащитни проекти и дейности? От кого биха могли да потърсят подкрепа? Кой би ги чул? Какво въздействие биха имали тези правозащитни действия и струва ли си изобщо? Тези и още любопитни въпроси със съвсем неочевидни отговори бяха обсъждани оживено от децата и професионалистите и по време на събитието в серия от групови дискусии и ролеви игри. Те бяха пречупени през казуси от полето на овластяването на децата-правозащитници от практиката и през перспективата на различни клъстери от права и тяхното прилагане, както са представени в Ръководството относно правата на защитниците на правата на детето с автор един от най-големите специалисти по детско участие в света проф. Лаура Лънди, което е достъпно на български, благодарение на дейностите по проекта.

Механизмите за защита на правата на децата, изглеждат сложни и недостъпни само на пръв поглед

Участниците в семинара обмениха мисли и идеи с представител на Комитета за наблюдения по Конвенцията за правата на децата на ООН и представител на Съвета на Европа, който работи по стратегията за детски права на това ниво, с експерти от български държавни институции, ангажирани с темата за правата на децата, както и с деца и колеги от Молдова, които Child Rights Connect също подкрепя в правозащитни инициативи. Така хора на различни възрасти с различен произход и опит, говорещи на различни езици (буквално и метафорично), и с различно ниво на разбиране какво са човешките права и как се защитават те, се срещнаха, запознаха и разпознаха едни в други съмишленици. Механизмите, с които се работи на високо политическо и международно ниво за защита на правата на децата, изглеждат сложни и недостъпни, но само на пръв поглед. Само на пръв поглед и тези механизми са отдалечени от собствения ежедневен опит на децата с несправедливостта, дискриминацията, социалните проблеми, неразбирането на правата и лишаването им от право на избор и глас. Както децата споделиха:

„Проектът е важен за нас, защото се учим как да поставяме важните за нас проблеми така, че да бъдат чути. Виждаме, че и ние имаме значение при взимане на важни решения“

и

„Усетихме силата си като момичета, когато успяхме да върнем приятелката си в училище, а учителите не смееха да говорят с баща ѝ“.

Децата очакват добронамерена и уважителна подкрепа в лицето на съмишленици

Необходима е само добронамерена и уважителна подкрепа в лицето на съмишленици, а не придържането към често фасадното представяне на формални дейности, лишени от истински смисъл за децата, за да могат те да преодолеят социалните и икономически различия помежду си и да станат инициатори и вдъхновители за правозащитни действия, както в ежедневието си, така и на високо ниво. Даването на възможност на много по-широк кръг деца от всички слоеве на обществото да създават и участват пълноценно в правозащитнически инициативи, е ключово за тяхното трупане на житейски опит за демокрацията като основна ценност и ежедневна практика. Препоръките на Комитета по наблюдение, например, могат да бъдат силен инструмент за защита на човешките права в България. Подобни инструменти идват на помощ в преодоляването на плахостта и съмненията в релеватността или значението на детските правозащитни идеи и отварят поле за правозащитни дейности.

Екипът на Ноу-хау центъра сърдечно благодари на децата и специалистите, които работят с тях, от: Център за многоетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Професионална гимназия по текстил и кожени изделия (гр. София), Фондация ,,Фабрика за анализи и решения’’, фондация „Здраве и социално развитие“ и център МИР (гр. Кюстендил), Обединено училище „Неофит Рилски“ (с. Дерманци), Национална асоциация по приемна грижа и Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА (гр. София) за посветеността и партньорството, смелостта и чудесните идеи. Благодарности и за Държавната агенция за закрила на детето, институцията на Омбудсмана на Република България и Дружеството на ООН в България за споделения опит, институционалната подкрепата и интереса към темата за детските правозащитни дейности.

Translate »