Нашата работа

Анализ на медийното отразяване на деинституционализацията

Студенти по връзки с обществеността от Нов български университет участват в изработването на анализ, който има за цел да покаже как медиите у нас пишат и говорят за процеса на деинституционализация.

Ръководител на екипа е специалистът по комуникации с опит в детския неправителствен сектор Александър Миланов, част от PR екипа на Българската стопанска камара. Медиа мониторингът има за цел да покаже кой и как говори за деинституционализацията у нас, какво е интересно за медиите от държавната политика за децата в институциите, както и как посланията на институциите се предават на хората чрез медиите. Екипът, който подготвя анализа, използва системата за медиа мониторинг PrInfo.bg (www.prinfo.bg).

Студентите ще прегледат повече от 54 000 публикации от различни теми, свързани с извеждането на децата от домовете и закриването на социалните институции. От тях ще бъдат подбрани най-показателните. „Те ще покажат отношението на медиите и журналистите към децата и техните проблеми“, коментира ръководителят на екипа Александър Миланов. Преди да започнат работа, студентите преминаха обучение по това как да използват системата за онлайн мониторинг, както и как да оценяват публикациите като положителни, отрицателни и неутрални. В началото на тяхната работа те получиха и повече информация за процеса на закриването на социалните домове и държавната политика за това.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »