Добре дошли

 • Мисия

  Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца е изследователска и консултантска организация в Нов български университет, която подкрепя диалога между всички участници в процеса на развитие на политики и практики за детето и семейството. Ние работим за създаване на знания в партньорство с всички заинтересовани лица, интегриране на знанията в практиката, създаване и поддържане на култура на учене от променящата се среда, гарантиране на правата на всички участници и повишаване на капацитета на професионалистите, работещи в областта на детското благосъстояние.

  Повече информация

 • Eric Medina (West Chicago Community High School) and his mother Martina

  Деинституционализация в България

  През 2011 г. започва съвместна работа с правителсвтото за разработване на ефективна стратегия за деинституционализация (ДеИ). Целта е повишаване на българската експертиза и осигуряване на адекватното протичане на процеса, съпътствано с анализ на грешките на ниво политика. Започва подобряване на координацията и комуникацията между всички заинтересовни страни и повишаване на квалификацията на специалистите, ангажирани с грижата за деца. Към днешна дата Ноу-хау центърът продължава дейностите по обмяната на опит и добри практики в областта на ДеИ на грижите за уязвимите деца и подкрепата на семействата в общността.

  Деинституционализация – Случаят България

 • Обучение, стажове, стипендии

  Програмите и стажовете имат за цел да изградят бъдещи специалисти и да повишат уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите имат възможността в рамките на програмите да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи и интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.
  Попълни заявката

 • 13946526586_aef0d7dfde_o

  Място за лидери

  Завършилите програмите на центъра работят в държавни и общински социални структури и услуги, в неправителствени организации и услуги в общността, в медицински и образователни заведения, служби по сигурността и закрилата на децата. Професионалният път на хората, избрали да служат на най-уязвимите деца и семейства в България е изпълнен с много предизвикателства и истинско удовлетворение. Ако се вълнувате от промяната на човешки съдби, мястото Ви е при нас!
  Алумни споделят


Новини

Най-актуалното от полето на деинституционализацията и подобряване на благосъстоянието на децата и семействата в Европа и България.


Актуално от работата на центъра

За дейността и постиженията на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ


Translate »