Нашата работа

Среща на Консултативния съвет на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ

На 16.02.2012 г. в х-л Радисън се състоя среща на Консултативния съвет на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ.

В срещата взеха участие Галина Маркова – р-л Ноу-хау център, Георги Текев – изп. oиректор НБУ, Таня Ковачева – Фондация Оук, Харалан Александров – БИОХ, Доника Колева, р-л проект „Детство за всички” – ДАЗД, Даниела Симидчиева – БСК, Дани Колева – НМД, Боряна Климентова – Ноу-хау център, Елен Иванова –Ноу-хау център. Обявени бяха имената на потвърдилите желание да участват в работата на съвета, без да могат да присъстват на срещата: Таня Радочай – УНИЦЕФ, Валентина Симеонова – МТСП, Веселин Вучков – МВР, Десислава Димитрова – МЗ, Петър Паунов – община Кюстендил, Красен Станчев – ИПИ.

Представени бяха участниците в срещата и тяхната роля в Консултативния съвет. Обсъдена беше целта и задачите на съвета, както и начините на функционирането му.

В работната част на сесията, беше обсъден и приет стратегическия план за развитие на Центъра. Всички участници бяха предварително запознати с материалите. Очертани бяха приоритетните направления на работата.  Направени бяха пояснения и допълнения по отделните раздели на плана, включени бяха нови идеи и предложения.

В заключителната част участниците заявиха готовност да подпомагат дейността на центъра, според своите и на организацията им компетенции.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »