Archives for 13 Mar,2012

You are browsing the site archives by date.

Анализ на медийното отразяване на деинституционализацията

Студенти по връзки с обществеността от Нов български университет участват в изработването на анализ, който има за цел да покаже как медиите...
Read More
Translate »