Нашата работа

, ,

98 специалисти обсъждат деинституционализацията в изследване на центъра

По проект на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца на тема “Как би изглеждала стратегията за деинституционализация ако създава социална промяна, така че животът на децата да се подобрява и те активно да участват в общността” досега бяха проведени интервюта и фокус групи с общо 98 участника.

Процесът на интервюиране и търсене на добрите практики още не е приключил. Предстои пълното покриване на заинтересованите групи и лица, които включват потребители, семейства, персонал на новите и стари социални услуги, експерти, консултанти, кметове и всички въвлечени в процеса.

Работата на екипите се осъществява в Областите Кюстендил, Ловеч, Русе и други общини и градове, в зависимост от това къде са пренасочени потребителите в новите си приемни семейства, Центрове за настаняване от семеен тип, реинтегрирани в биологичните си семейства, защитени жилища и т.н.

Изследването се радва на подкрепата на неправителствените организации, предоставящи услугите, както и на държавните структури на местно и национално ниво.

Също така, предстои специализирано обучение и срещи на изследователите за осъществяване на задълбочен анализ на данни и подготовката на обобщен доклад на всички екипи.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »