Нашата работа

,

Покана за обучение в системен подход, основан на интерактивната карта „Децата в семейства“

Представянето на картата „Системата на децата в семейства в България“ през м. ноември 2023 г. беше вълнуващо преживяване за участниците в събитието и екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца. Участвалите представители на академичните среди, различни специалисти от практиката, социални услуги, граждански и правозащитни организации от България и други европейски страни, приеха изключително позитивно безплатния инструмент за системно мислене и промяна в полето на закрилата на детето. За техните впечатления можете да прочетете повече тук.

Благодарни сме на всички, които успяха да присъстват! Времето, което посветихте, и споделените идеи бяха изключително интересни и ценни за нас.

Интерактивната карта е разработена от Фондация „Нексиал Системс“ , Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и заинтересовани страни и експерти по детска закрила, благодарение на подкрепата на Фонд „Мечтата на Таня“. Нейното създаване е продиктувано от необходимостта за задействане на спешна и ефективна промяна на системата за закрила на детето, която да доведе до прекратяване на ненужната раздяла на деца и семейства.

Това, което предстои от тук нататък, е провеждането на онлайн обучителна програма. 

Тя се състои от три свързани помежду си модула и е достъпна на български и английски език. За улеснение на участниците модулите са организирани в потоци, които ще се проведат през март, април и май 2024. Всеки поток включва три обучителни сесии с продължителност два часа, които ще се проведат в три поредни седмици. Вече започна предварителното формиране на групите, като възможностите за включване в програмата към момента са отворени. 

Фондация „Нексиал Системс“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца канят всички настоящи и бъдещи колеги от полето на закрилата на детето, които се интересуват от прилагането на системно мислене за решаване на проблемите в това поле, и биха искали да усвоят уменията да работят ефективно със системната карта „Децата в семейства“, да се включат в обучителната програма. Достъпът до нея отново е напълно безплатен. За участието не е необходимо да сте присъствали на представянето на картата, но е препоръчително да изгледате видео записа от него.

Всички файлове с изчерпателна информация относно какво представлява самата програма можете да намерите на страницата на програмата. 

Платформата, съдържаща интерактивната карта се намира тук:

Презентациите и записите от представянето на картата са общодостъпни на следните линкове:

Видео на български език

Презентация на български език

Видео на английски език

Презентация на английски език

 Чувствайте се поканени да изучавате картата самостоятелно или да я споделяте с колеги. Ако имате някакви коментари, ще се радваме да ги чуем, тъй като картата е замислена като непрекъснато развиващ се инструмент.

Ако искате да се включите в обучителната програма на български език, моля, свържете се с elitsa.lingorski@gmail.com.

Ако предпочитате английската версия на обучението, моля, свържете се с jess.hewitt@nexial.co.

Translate »