Нашата работа

Посещение на Джоан Бързоф от Колеж Смит (САЩ) в Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца

В края на м. май гост на Ноу-хау центъра беше проф. Джоан Бързоф,  преподавател  по социална работа в Колеж Смит, Масачузетс (САЩ) и психотерапевт,  член на Консултативния съвет на центъра.

Докато беше в София, проф. Бързоф  обсъди с екипа на центъра дебатите за проекта на новия Закон за детето, протестите на социалните работници и участието на Ноу-хау центъра в подобни събития. Тъй като правата на децата се гарантират от практиката на социалните работници, а противниците на новия Закон за детето критикуват тази практика, Проф. Бързоф смята, че обществените дебати по тези теми са здравословни, защото преодоляват табута като насилие над деца в семейства и в институции, включване на деца в риск  в живота на общността.

В България, както и в САЩ, социалният работник в практиката си често се оказва сам срещу хората в общността. Например, социалните работници, подкрепяйки дете, жертва на насилие от страна на бащата, се сблъскват с нагласи за доминиращата роля на бащата в семейството. Социалните работници отстояват правото на дете с увреждане да живее в общността, като с това са често в конфликт с нагласи за това, че институцията е по-добра за такива деца. Социални работници помагат на родители роми, срещайки нагласи за безотговорността на ромите като родители. Социалните работници отстояват правото на детето да бъде чуто тогава когато все още се смята, че родителите са тези, които решават вместо него.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »