Нашата работа

Предварителни резултати от изследването на Горна Козница, Тетевен и Могилино

Три изследователски екипа са ангажирани от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи, за да изучат  процесите на закриване на институциите в Могилино, Горна Козница и Тетевен. Целта на проекта е да се анализират добрите решения и практики така, че да могат да се използват и в закриването на други домове за деца.

До този момент са направени над 80 интервюта с ключови участници в закриването на трите дома. На 7 и 8 Юни в офиса на центъра изследователите започнаха да анализират данните. Събран е богат материал за успешна подготовка на децата за промените, за добри решения при преместване на деца в новите услуги,  за условията за успешно партньорство на участниците в този процес – професионалисти, лидери, НПО, експерти, общини.

Предварителни резултати ще бъдат оповестени  в началото на м. юли. Финалният доклад ще бъде представен на конференция през м. октомври 2012 г. в София.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »