Нашата работа

, , ,

Резултатите от изследователски проект „Какво ни казват закритите домове за деца в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен”

На 18 октомври 2012 г., в Столичната библиотека, в „American Corner”, се проведе заключителна работна среща, на която Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца, НБУ представи финалния анализ с резултатите от изследователски проект „Какво ни казват закритите домове за деца”. Изследването беше посветено на изучаване на процесите на затваряне на домовете в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен, свързани с  подготовката на децата, преместването им, настаняването им в новите услуги и интегрирането им в общността.

Работната среща беше открита от Калин Каменов, председател на ДАЗД. Основните резултати и препоръки от изследването бяха представени от проф. Анди Билсън и д-р Галина Маркова. Те представиха общите за закриването на трите дома резултати. Например, изследването показа, че всяко закриване на институция е уникално, че няма модел, който да бъде следван при закриване на дом. Съществуват обаче общи принципи, които правят процеса успешен.

Общи принципи

Някои от тях са: лидерството, вниманието към всяко дете, подкрепа за персонала в домовете и в услугите в общността, подготовка на общността за приемане на децата. Специфичните резултати, които се отнасят до закриването на домовете в Могилино, Горна Козница и Тетевен, бяха дискутирани в работни групи, водени от изследователите Анна Целова, Георги Милков, Деница Колева, Диляна Керанова,  Елица Пачкова-Буновска, Магдалена  Стефанова, Наталия Михайлова, Ружа Маринова, Стоян Михайлов.

Задача на изследването

Задачата на изследването бе да извлече и предложи на дискусия поуки за успешни решения, които биха могли да се използват в процеса на деинституционализация, който се развива в страната днес. Тези поуки  бяха обсъдени от всички присъстващи в работни групи.

Метод

Методът, по който бе направено изследването, Appreciative Inquiry /в превод означава оценка на силните страни/, предоставя възможност за споделяне и анализ на добри практики в социалната работа.  Той дава пространство за обсъждане на факторите, довели до успех, детайлите  в които се крие ключът към него.

Методът изследва и онези области от работа, които биха могли да се подобрят така, че успехът да може да се повтори. Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца организира обучение в използване на метода за групата изследователи, които извършиха проучването. В края на срещата те получиха сертификатите си от Нов Български Университет и Университета в Централен Ланкашир.

Ето и пълния текст на изследването: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/07/Kakvo-ni-kazvat-zakritite-domove-za-deca.doc

Translate »