Нашата работа

,

Какво искат децата?

В последните месеци на 2023 г. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) провеждат изследователска инициатива, наречена „Гласовете на децата и техните семейства“. Целта на инициативата е да се събере и обобщи информация, която да бъде използвана за адаптиране на бъдещата Националната стратегията за детето към реалните потребности на децата и техните семейства.

В рамките на тази инициатива деца и родители с различен социален профил са поканени да споделят своите гледни точки и решенията, свързани с основните проблеми, с които се сблъскват. На поканата откликнаха и деца-правозащитници от уязвими групи, с които екипът на Ноу-хау център работи активно. Това са деца, които живеят в бедност, в изолирани общности, разделени от своите семейства в социални услуги за алтернативна грижа и/или посещават сегрегирани училища.

В специално организирана среща с представители на МТСП и ДАЗД през декември 2023 г. участваха 13 деца-правозащитници от уязвими групи заедно с деца от младежка мрежа за участие „Мегафон“, която е под егидата на Национална мрежа за децата. Заедно децата са част от проект „Настояще и бъдеще: овластяване на децата-правозащитници в България“, по който двете български организации си партнират с швейцарската мрежа Child Rights Connect. На срещата децата-правозащитници разказаха какво е важно за тях самите да намери място в националните политики, които са насочени към децата в България. Те споделиха част от трудностите в ежедневието си и средата, в която живеят, и как виждат възможните техни решения. Децата апелираха гласът им да бъде чут и техните идеи да станат част от новия политически документ.

Ето какво децата споделиха и поискаха от националните институции да стане част от някои от основните тематични области на новата Национална стратегия за детето:

здраве и здравеопазване

Децата настояват за повече проверки на магазините, за да се гарантира, че те не продават алкохол и цигари на деца. За тях е важно да има зъболекарски грижи и медицински сестри в училищата, да има повече млади лекари и да се работи с медицинските сестри, за да имат по-добро отношение към децата. Те споделят за грубо и агресивно поведение от страна на медицински сестри. Според тях е нужна и по-приветлива среда в детските болнични отделения (тя в момента е мизерна и с лоша хигиена) – трябва да има по-свежи цветове, кътове за игра, рисунки.

образование

Децата смятат, че би било добре да има безплатни учебници до 12 клас за деца в бедност или без родители. Те споделиха, че има учители, които преподават скучно, без да ги питат, дали са разбрали учебния материал. Има учители, които са груби, обиждат и крещят на децата. Това е причината те да не искат да влизат в клас. Според тях, имат твърде много различни предмети в един ден. В часовете трябва да се включват повече външни специалисти, които, от една страна, да разказват и представят професиите си (професионална ориентация и развитие), а от друга да преподават умения за оцеляване и справяне с ежедневните трудности. Смятат, че има необходимост от часове по здравно и сексуално образование в училище. 

култура

Децата искат да има по-чести посещения на театър и кино, организирани от училището. За децата от уязвими групи това е особено важно, защото те рядко получават други възможности да се включват в културни събития, а биха искали да го правят.

свободно време

Децата искат да имат на разположение повече младежки пространства за игри и общи дейности. В София има сериозен недостиг на подобни места, а в малките градове те са резултат от собствени инициативи на млади хора. Децата искат и повече места и свободни възможности, за да практикуват спорт (особено за децата в бедност и без родители). Ключово за тях е да се чувстват защитени и в безопасност по улиците.

защита от насилие

Изключително значим проблем за децата е насилието в училище. Според тях, в случите на насилие между ученици, училището трябва да реагира по-сериозно. Обикновено, когато има такива случи, ако учителите обърнат внимание, единствената предприета мярка е порицание. Така насилието ескалира. Те смятат, че решението е да се организират срещи за всички – родители, деца, учители и училищно ръководство, защото „заедно проблемите се решават по-бързо и по-устойчиво“. Те искат да има и повече психолози в училище.

правосъдие за деца

Децата искат да има повече сини стаи, в които да се гарантира поверителността на информацията, споделена от детето – напр. в случай на развод и двамата родители присъстват по време на разговора с детето в синята стая. Това не позволява на детето да изрази истинското си мнение.

алтернативни грижи за деца

Правата на децата в приемна грижа да развиват и изявяват талантите си се нарушават, като не им дава право да се изявяват публично в медиите, да спортуват в друг град, да пътуват извън страната (без съгласието на органа за закрила на детето и биологичния родител) за състезания и изяви. Затова приемните родители трябва да имат право да вземат определени решения за децата, без да се консултират с биологичните им родители.

Със своето виждане какви са проблемите и къде държавата трябва да се ангажира с подкрепа за децата и семействата, все още можете да участвате в предварителен етап на създаването на Националната стратегия по следните начини:

Като отговорите на въпросника, разработен от Ноу-хау център за ДАЗД тук.

Като се включите в социологическото проучване на „Глобал Метрикс“ по поръчка на ДАЗД тук.

Translate »