Проект „А дали е така? – разкази за силата и насилието“

Инициативата „Умението да променяш: превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над деца и подрастващи“ беше започната през 2019г. от организации членки на мрежата Партньорство за учене и действие. „А дали е така? – разкази за силата и насилието“ е проект в рамките на тази инициатива на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ.

Арт-формите са едни от най-успешните подходи за промяна на обществени нагласи, тъй като те се базират на реални житейски истории, в които всеки един човек може да разпознае себе си и емоционално и интимно да съпреживее трагедията на другия.

Как младежи от ЦНСТ разпознават насилието в ежедневието?

Макар и силно емоционална, тази тема обединява през последните 3 месеца участващите младежи и хората в ЦНСТ, които се грижат за тях, тъй като те се включиха в проекта на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ „А дали е така? – разкази за силата и насилието“. Съвместно с професионалисти от Асоциация „Деметра“ те изследват проявите на видовете насилие, учат се да ги разпознават и да предотвратяват опасността за себе си и приятелите си от попадане в ситуация на сексуална злоупотреба и експлоатация.

Две програми за превенция на сексуален тормоз бяха приложени в ЦНСТ

На 20.04.2021 г. Асоциация „Деметра”, която работи от 27 г. в гр. Бургас и която е разработила областна стратегия за превенция на сексуалната експлоатация, представи две програми, по които работи активно – заимстваната от Фондация Луси Фейтфул (Великобритания) програма „Таралежи” и програма „Да спрем сексуалния  тормоз”. Програмата „Таралежи” е широко прилагана с ученици от основни училища (5-ти до7-ми клас) в Бургаска и Пловдивска област.

Каква роля има театралното изкуство при работата по превенция на сексуалния тормоз на деца от ЦНСТ?

„Паник бутон театър”, който подпомага диалога между организации, артисти и експерти от различни области на изкуството, науката и културата чрез творчески колаборации, припозна една от целите си в „А дали е така? – разкази за силата и насилието“ – а именно, да се „гмурне“ дълбоко в човешката душа и чрез средствата на театъра да постигне разбиране за другия, отвъд стереотипното мислене и конкретната проблематика на общността.“

Translate »