Нашата работа

,

Дигитална карта ни помага да подходим системно към промяната на детската грижа и закрила в България

Новата интерактивна карта „Системата на децата в семейства в България“ е разработена от Фондация „Нексиал Системс“ , Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и заинтересовани страни и експерти по детска закрила, благодарение на подкрепата на Фонд „Мечтата на Таня“. Тя е замислена като инструмент за задействане на ефективна системна промяна, която да доведе до прекратяване на ненужната раздяла между деца и техните родители и настаняването им в различни форми на алтернативни грижи.

Инструментът помага на различни заинтересовани страни да се ориентират в съвкупността от елементи и фактори, заобикалящи детето и семейството. Така тя дава възможност за осмислянето на съществуващите системни проблеми по нов начин. Този процес създава споделено разбиране за ситуацията на семействата, развива доверие между представители на различни общности и посредничи в намирането на общ език между тях.

Официалното представяне на картата се проведе през ноември 2023 г.

Представянето на картата и нейните приложения се проведе на български и английски език в четири сесии, които събраха аудитория от 38 участника от 25 организации. Представители на социални услуги, граждански и правозащитни организации, академичните среди, както и студенти по социална работа и психология, споделиха първите си впечатления за функционалностите на новия инструмент. Някои заявиха, че са особено развълнувани от възможността да изучават и прилагат новия инструмент и да откриват какво им показва той.

„Благодарение на вашата карта си задавам големи въпроси, отнасящи се до социалната система в България – отношенията между общностите, семействата и институциите. И е чудесно, че всъщност това е визуализирано пред мен и мога да го видя, а не просто да мисля за него с термини и чрез абстрактни понятия, които са трудни за възприемане. Така че съм много развълнуван. Искам да ви благодаря, че ми дадохте тази играчка, с която да си играя.“

„Имам лаптоп със сензорен екран и мога да използвам вашите карти интерактивно. Възползвах се от възможността да рисувам върху (тях). Това би могло да осигури нагледно средство в конкретни ситуации, когато човек ще може да каже „гледай“, както и „чуй“.

Изказвания на участници в представянето

Инструментът предизвика множество положителни отзиви

Според участвалите в представянето той им позволява да разпознават по-добре индивидуални и колективни роли, както и връзките между тях. Много позитивно беше приета теоретичната концепция за холистичния подход към семействата, на основата на която е построена картата, както и интуитивния, удобен за ползване дизайн.

„Това, което сте направили, разбира се, е много важно и много ценно, защото ако се замислим дълбоко за нашите закони, нашите стратегии в областта на социалната работа нямат такава теоретична основа. Така че ние приветстваме това. Наистина е изключително ценно, че има такъв цялостен подход.“

„Външният вид, моделът на самия инструмент е изключително прост, изключително достъпен и интерактивен. Попадала съм на много дълги текстове с много дълги обяснения, които или губят вниманието ми, или съдържат някакви противоречия. Докато това е очевидно опростена версия на нещо супер сложно.“

„Навигацията и използването на картите изискват практика и процес на учене, но не съм открил нищо, което да предизвиква неудовлетвореност, нищо, с което да ми е трудно да се справя. Различните изгледи (на картата) са и естетически издържани. Очаквам с нетърпение по-нататъшни групови сесии.“

Изказвания на участници в представянето

Някои от участниците споделиха размисли за това как картата може да им помогне в пряката работа с родители и семейства. Според тях, посредством визуализациите на движенията (пътуването) през системата, те биха могли да оценяват сами себе си. Това би могло да бъде начин те да стават съавтори в изготвянето на индивидуални планове за преодоляване на области с проблемен характер.

Впечатляващо беше да се наблюдава как подчертаното значение на нагласите и културата, изведено в картата, дава възможност на заинтересованите страни да работят върху този мощен, но често пренебрегван лост за промяна.

Представянето на картата беше първата част от разработената от „Нексиал Системс“ безплатна програма за обучение в 4 части. Програмата е фокусирана върху системното мислене и въоръжаването на общността с инструменти в подкрепа на промяната в областта на детската грижа и закрила в България. Тя ще продължи през 2024 г. и все още можете да се присъедините към нея!

Можете да достъпите тук дигиталните интерактивни карти на български език и на английски език.

В случай, че желаете да научите повече за предстоящите безплатни обучения и за да заявите интереса си от тях можете да го направите тук или като се свържете директно с екипа на НХЦ с elitsa.lingorski@gmail.com.

Translate »