Екип

Екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца подобрява координацията и комуникацията в процеса на деинституционализация на детската грижа с всички заинтересовни страни. Генерираме знания за силните страни и трудностите по време на реализация на проектите за деинституционализация. Събираме и съхраняваме информация за национални и международни добри практики, които да подпомогнат деинституционализацията.

Translate »