Нашата работа

,

Как междусекторната супервизия помага за преодоляване на недоверието между секторите?

Дискусионен хибриден семинар – дата на провеждане: 13 юни 2024, 14:00 до 16:00 ч.

Ноу-хау център кани родители и работещи с деца с комплексни потребности от социалната, образователната, здравната и правната сфера на дискусия по проблематиката на междусекторната супервизия.

Предстоящият хибриден семинар (с възможност за присъствие на място и през Zoom връзка) е третия пореден от серията дискусионни семинари на тема „Междусекторното сътрудничество – условие за изпълнение на препоръките на Европейската гаранция за детето“, провеждани от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство със специалисти от практиката, академията и управлението.

Подкрепата на трудни случаи на деца в риск и на комплексните потребности на техните семейства все повече налага необходимостта от координирана и дългосрочна съвместна работа между всички сектори, ангажирани с политиките за детето и семейството. Опитът на НХЦ показва, че предизвикателствата на местно ниво това сътрудничество да се случи са значителни. Разпокъсаността на предоставяните услуги между секторите, свръхнатовареността на специалистите и дефицита на ресурси по места водят до емоционално прегаряне, алиенация,  конкуренция и недоверие между специалистите.

Този семинар поставя във фокуса на внимание на участниците въпроса за това как междусекторната супервизия като инструмент за развитие и подкрепа на специалистите може да помогне в преодоляването на този тип взаимоотношения и за подобряване на качеството на грижа и закрила за деца с множество затруднения и нужди.

ПРОГРАМА

14.00 – 14.15 Супервизията – импровизации и стандарти  (Д-р Галина Маркова, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ)

14.15 – 14.30 Стаж под супервизия в магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“– опитът на един студент (Ралица Илиева, студент в МП Психо-социални интервенции с деца и семейства)

14.30 – 14.45 Предизвикателства пред училището при работа с деца в риск и място на супервизията в подкрепа на специалистите (Иван Пейчев, Сдружение „Асоциация Пелаго“)

14.45 – 15.00 Междусекторната супервизия – специфики и възможности (Д-р Антоанета Матеева, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ)

15.00 – 15.15  Алгоритъмът за взаимодействие между образователна и социална система и регламентирането на междусекторното сътрудничество и супервизия (Валентина Симеонова, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ)

15.15 – 16.00 Дискусия с аудиторията

За повече информация посетете страницата на събитието.

За да се включите в семинара е необходима регистрация на следния линк: https://forms.gle/1c9z7iYFzDVDhX8z9

Записи от предишните семинари могат да бъдат гледани тук: 

Семинар 2: „Чий е трудният случай – на социалните или на училището?“

Семинар 1: „Кои са бариерите пред междусекторното сътрудничество и как да ги преодолеем?“ 

Translate »