Портал за закрила на детето

Безплатен достъп до информация и обмен за специалисти: ChildHub

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца Ви предлага съврменни инструменти за обмен на знание, изграждане на екипи и застъпничество.

Портал за закрила на детето

Порталът за закрила на детето е интерактивна платформа за професионалисти. Тук се обменят опит и знания, учим се един от друг, предлагаме и получаваме подкрепа. Като професионална общност, Childhub се стреми към по-безопасна, подкрепяща и приобщаваща среда за всички деца.

В портала за закрила на детето, можете да:

  • УЧИТЕ И ИЗСЛЕДВАТЕ: този сайт обединява ресурси за бързо учене: препечатки, видео и други, както и уебинари, ресурси за обучители и различни материали за самостоятелна работа.
  • ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОЛЕГИ: възползвайте се от членство в мрежата, търсете  връзки с колеги, свободни работни места и събития във вашия район.
  • ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ: във форума можете да обсъждате различни теми с колеги от други страни и организации. Можете да задавате професионални въпроси или дори да поискате консултации по застъпническа дейност, да предлагате за обсъждане трудни случаи или да участвате в други дискусии по водене на случай.

Регистрирайте се  като потребител, за да имате достъп до материалите, обявите и възможностите, които предоставя порталът ChildHub.

Translate »