Новини

Учредителна конференция на Universitas21: Социалната работа в отговор на глобалните предизвикателства

Изображение: Universitas21 

Д-р Радостина Антонова и д-р Антоанета Матеева от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, България, представиха рецензирани резюмета на учредителната конференция на Общността от практикуващи Universitas21 (U21), проведена на 15-16 май 2024 г.  Тази двудневна конференция имаше 41 презентации, 285 участници, представляващи 70 града и 17 държави, по теми търсещи отговори на на глобалните предизвикателства в областта на социалната работа. 

Тяхната презентация, озаглавена „Прилагане на модела АМБИТ в мултидисциплинарната работа по случай с трудни случаи на деца в риск в България“, беше приета с ентусиазъм. Множеството постъпили въпроси от страна на участниците доведоха до ангажирана последваща дискусия. АМБИТ е подход (базиран на теорията за ментализацията на Фонаги, разработена от Центъра за деца и семейства „Анна Фройд“/Великобритания) за практическа работа и системно проучване в областта на психосоциалната подкрепа. Той се прилага в обучението на мултидисциплинарни и междуинституционални екипи, работещи с трудни случаи на деца в риск. Като резултат от прилагането му са постигнати следните резултати: 1/ създадена е среда на учене и взаимно доверие между специалистите; 2/ културата на общуване на екипите се трансформира от култура на съревнование в култура на взаимопомощ; 3/ в екипните дискусии специалистите успяват да останат фокусирани върху по-доброто разбиране на спецификата на децата; 4/ да ангажират колеги/организации в координирана работа по случай с деца с множество потребности; 5/ по-добре определят ограниченията на собствената си експертиза и на услугата. Пилотирането на подхода показва неговата приложимост в работата по случай с деца с множество потребности и уязвимости и техните семейства, както и в обучението, и супервизията на интердисциплинарни и мултисекторни екипи, и в консултирането на спецификата на индивидуалния профил на социалните услуги.  Модератор на тази сесия беше Ребека Томас, професор в Университета на Кънектикът, Хартфорд, САЩ. 

Целта на U21 е да събере заедно водещи световни университети, за да обменят високи постижения, знания и споделен опит. Общността се състои в обединяването на 29 водещи световни университети с интензивни научни изследвания, които споделят обща вяра във важността и необходимостта от сътрудничество и съвместно разработване на решения за справяне с общи предизвикателства чрез споделяне на ресурси и обмен на иновации.  В много от тези членуващи университети социалната работа е една от дисциплините.  През 2020 г. в рамките на U21 беше създадена Общност на практикуващи социална работа, която да свързва тези институции, простиращи се от Северна и Южна Америка, през Европа и Африка, до Австралия и Азия. Общността на практиката представлява 16 институции, от които департаментът за социална работа в Университета на Кънектикът, е активен член и участва в комитета за планиране на конференцията. Тази учредителна конференция събра на едно място водещи учени, изследователи, практици, студенти, за да споделят знания и нови открития, основани на справяне с глобалните предизвикателства на нашето време. 

Translate »