Нашата работа

, ,

Кръгла маса „Междусекторното сътрудничество: емоционални и законови бариери пред него“

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и Държавна агенция за закрила на детето организират кръгла маса на тема: „Междусекторното сътрудничество: емоционални и законови бариери пред него“.

Междусекторното сътрудничество е трудно постижима цел. Създадени нагласи, сложна комуникация и трудни случаи са само някои бариери пред него. В сферата на детското благосъстояние освен сътрудничеството на здравен, социален и образователен сектори се изисква включването на родители, полиция, детски педагогически стаи, членове на общността, неправителствени и граждански организации.

Настоящите, но и развиващите се политики, свързани с детето и семейството, допълнително поставят на изпитание междусекторното сътрудничество: пред всеки сектор стоят нови задачи, тревогата от което често води до затваряне в познатото.

Цел на кръглата маса е да се обсъдят основни бариери пред междусекторното сътрудничество, да се предложат краткосрочни и дългосрочни стратегии за приложението му. Тези предложения ще са предмет на допълнителни обсъждания, включително на  предстояща конференция по темата.

Кръглата маса ще използва изводи от работата на екип от представители на социален, образователен и здравен сектори. Този екип в продължение на една година едновременно прилага междусекторно сътрудничество във Велико Търново и изучава бариерите пред него. Поканени за участие в събитието са представители на министерства и агенции, специалисти от практиката, социални услуги, общински служители, обучители и НПО, които развиват междусекторното сътрудничество.

Кръглата маса се провежда в напрегнат политически момент – местни избори. Нестабилната политическа ситуация подлага на изпитание способността ни да мислим стратегически. Затова участието на всички сектори е толкова важно. То ще изисква надпартийно мислене, което гарантира устойчивост на процесите, които целят постигане на детското развитие.

Мястото и времето за провеждането на събитието са: 06.11.2023 г., понеделник, в зала Пресцентър на МТСП, София 1051, ул. „Триадица” № 2. Възможно е и излъчване през платформата Zoom. Необходима е регистрация на следния линк: https://forms.gle/tWoC3SXkT5mu9gFCA

ПРОГРАМА

12.30 – 13.00 Регистрация и лек обяд

13.00 – 13.10 Откриване

13.10 – 13.40 Политики за детско благосъстояние и мястото на междусекторното сътрудничество в тяхното приложение: Представител на ДАЗД

13.40 – 14.15 Бариери пред междусекторното сътрудничество през перспективата на училището, социалната услуга, общопрактикуващия лекар, специалиста от ДПС, общината: Екип на Община Велико Търново

14.15 – 14.30 Въпроси-отговори

14.30 – 14.45 Пауза

14.45 – 15.30 Как да направим регламентираното в законодателството междусекторно сътрудничество по-лесно приложимо в практиката: Екип Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

15.30 – 16.15 Работа в малки групи

16.15 – 16.45 Представяне на работата в малки групи и панелна дискусия: Как свързваме двете нива  – извличане на добри идеи и стратегии

16.45 – 17.00 Закриване

Translate »