Новини

Системната карта на децата в семейства е ценен ресурс, който намира все повече ползватели

Снимки: WWO

След като беше представена за първи път в края на миналата година пред по-тясна група професионалисти и експерти по детска грижа и закрила, интерактивната онлайн карта „Системата на децата в семейства в България“ все повече разширява своя обсег на приложение. Второто онлайн обучение за промяна на системата, основано на дигиталния инструмент приключи с много добри отзиви преди броени дни. Обучението, разделено в три двучасови модула, запозна участниците с различните функции и изгледи на картата, както и с основите на системното мислене и някои практически насоки за започване и управление на процеса на системна промяна.

Мобилизиране на повече ресурс в местните общности за сътрудничество, превенция и интервенция

Дигиталната карта и нейните възможни приложения бяха наскоро представени и по време на годишната конференция на Сдружение „България без сираци“ – българския клон на световната организация World Without Orphans. Двудневното събитие беше фокусирано върху търсенето на ефективни подходи за подобряване на благосъстоянието на уязвимите деца в България. То събра различни хора, които се вълнуват от техните проблеми – учители, лидери и представители на различни общности, социални работници, експерти, приемни родители и осиновители. В рамките на богата програма от работни групи, семинари и дискусии бяха разгледани възможностите за по-добро сътрудничество, превенция, интервенция и пълноценен живот.

Организаторите имаха за цел да мобилизират повече ресурс в местните си общности за подкрепа на семействата в риск, с които работят. Специфичен акцент беше поставен върху предотвратяването на ненужната раздяла на деца и родители, а също и върху осигуряването на своевременна и подходяща приемна грижа и осиновяване, когато те са наистина необходими. Събитието имаше и специфичен фокус върху информирането, съветването и осъществяването на подкрепа за потенциални приемни родители и кандидат-осиновители.

Бяха обсъдени рисковите фактори за семействата и децата и как да бъдат стабилизирани семействата

В рамките на една от работните групи Елица Лингорски от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца представи и дигиталната карта „Системата на децата в семейства“. Участниците в групата обсъдиха различни рискови фактори и възможности за противодействието им в трите критични етапа от пътя, който изминават семейството и детето, докато все още съществуват рискове за него. Това бяха : 1) Укрепване и подкрепа на семейството и детето, 2) Задействане и реакция на системата, които свеждат раздялата до минимум и 3) Грижа за детето и насърчаване на събирането на семейството. Бяха разисквани възможности за създаване на нови и засилване на вече прилагани мерки за подкрепа, които стабилизират семействата и намаляват специфичните рискове за тях. Не на последно място беше подчертана и необходимостта от прилагане на принципите за необходимост и уместност на алтернативната грижа.

Дигиталната карта е свободно достъпна тук за всеки, който иска да я изучава и използва. До края на май предстоят още две обучения за промяна на системата, основани върху дигиталния инструмент. Повече информация за тях можете да намерите тук.

Translate »