Нашата работа

, ,

Доклад „Случаят България” 2017

Ноу-хау център за алтернативни (на институционалните) грижи за деца изучава процеса на ДИ в България от 2013 г насам. В настоящия доклад са представени находките от проведеното качествено изследване за периода 2016 – 2017. Те обобщават споделеното разбиране на участниците в изследването за това какви са резултатите и преживяването на ДИ за децата, за родителите, за професионалистите и системата за закрила на детето; как са използвани вложените ресурси и опит; каква е природата на процеса; доколко успешно е неговото управление и как включените партньори виждат своето място, роля и отговорности по отношение на него. 

Докладът завършва с препоръки за прехода от институционална грижа към грижа в общността.


Прочетете доклада тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2018/12/Кnow-how-centre-DI-study-2017-final-report.pdf

Първата част на доклада от 2013 г. тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/07/Deinstitucionalizacia-Sluchaiat-Bulgaria-first-part.pdf

 

 

Translate »