За ползите от МП „Психо-социални интервенции за деца и семейства“

Изграждането на лидерски качества и усъвършенстването на умения за ефективна работа с деца и семейства изискват дългосрочни инвестиции в човешки ресурси

„Инвестираме в нашите колеги, защото вярваме че това ще обогати не само тях със познания, техники и методи за работа с децата, но също така ще повиши качеството на социалните услуги, които предлагаме.“

Иван Иванов, Директор, ФОНДАЦИЯ „АГАПЕДИЯ — БЪЛГАРИЯ”

Имаме нужда от повече и по-добре подготвени специалисти

Прогресивно увеличаващите се предизвикателства и изисквания пред професионалистите в социалната сфера налагат и съответните инвестиции в нови и по-добре подготвени специалисти. Ето защо все повече ръководители, работещи в социалната, здравната и образоватената сфера се насочват към надграждащи уменията обучителни програми, както за развиване на управленски капацитет, така и за повишаване на квалификацията на служителите в управляваните от тях организации.

През месец март 2019г. в Нов български университет стартира нова магистъръска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“. Тази програма е отговор на повишаващата се нужда от качествена подкрепа на децата в риск и нарастналите психо-социални потребности на техните семейства и общности.

Дипломните тези на завършващите първия випуск на програмата са организирани около въпроси, без отговорите на които работата с деца и семейства е трудна — например: Как включваме семействата, когато работим с деца, настанени в алтернативни грижи? Как подкрепяме професионалисти, когато искаме от тях да овластяват своите клиенти, но те самите не са овластени? Какви са преживяванията на приемните родители, когато трябва да се грижат за деца, които са живели в институции? Какво е да си ментор на деца, които живеят далече от родителите си?

Отзиви на студенти за програмата

„От 16 години работя в сферата на психо-социалната работа. Записах се в програмата „Психо-социални интервенции за деца и семейства“ в Нов български университет, защото в нея се изучават практики на социална работа през психоаналитична и психо-динамична перспектива, което я прави уникална. Протичането на обучението е гъвкаво и съобразено със заетостта и натовареността на всеки. Курсовете се водят от ерудирани и компетентни преподаватели, които имат и много богат опит от практиката, което за мен беше много полезно.

Бих препоръчала тази програма на хора, които имат интерес към човешката връзка като инструмент на помагане и промяна у хората. Тя е подходяща за хора, които са в началото на своята кариера в помагащите професии, за да се научат да се опират на теории и да мислят през теории. Тя е подходяща и за хора с голям опит, защото отваря нови пространства за мислене и преосмисляне и защото придава на опита още по-голяма ценност.

По време на следването си получих стипендия за два семестъра. Участието ми в стаж ще ми даде възможност да работа по изследването за магистърската ми теза, свързана със супервизията в социалната работа в процеса на деинституционализация на грижата за децата в България.

Програмата ми даде възможност да срещна изключителни преподаватели и прекрасни колеги.“

Милена Маринова, психолог, дипломант 2020г.

 

„Магистърската програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства” на Нов български университет дава възможност за актуализиране на знанията и синхронизиране на опита с най-съвременните парадигми в областта. Осмисляне на практиката чрез теорията е ценно за процеса на супервизия в социалната работа, а изследователско-аналитичните умения развиват теорията, чрез рефлексия върху практиката. Вярваме, че инвестицията в курса ще подобри организационното развитие на сдружението като доставчик и иноватор на социални услуги за деца и семейства.“

Галина Бисет, Изпълнителен директор, СНЦ „ЕКВИЛИБРИУМ”, дипломант 2020г.

 

„Магистърската програма е чудесен избор за практици, които имат нужда да надградят практичните си знания с най-новите теоретични постановки в социалната работа. Преподават практици – хора, които вярват, че на полето на страданието имат място подготвени и смислени професионалисти, които се ръководят от ясни принципи и стандарти. Програмата развива умението да се учиш докато практикуваш, да изследваш и да мислиш за своята работа през различни ъгли. Ценна е и супервизията – защото колкото и да си натрупал знания и опит, различните гледни точки те развиват като професионалист. Благодаря, че имам възможността да се уча от най-добрите.“

Александър Миланов, Изпълнителен директор, НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА, дипломант 2020г.

 

Повече информция относно съдържанието, приема и структурата на програмата можете да прочетете тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/news/priem-za-kandidat-studenti/

Ако желаете да предоставите възможност за стаж или стипендии на студенти през учебната 2020/2021 г., моля използвайте следните контакти:

д-р Галина Маркова, тел: 0882 441 271; ел. поща: galina.markova.khc@gmail.com

д-р Антоанета Матеева, тел: 0898 970 582; ел. поща: mateeva.antoaneta@gmail.com

Радостина Антонова, тел: 0888 770 281; ел. поща: radostina@knowhowcentre.org

Translate »