Мисия, визия, цели

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца е междудепартаментална структура в Нов български университет,  която работи за реализирането на мисията на университета „да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти, академични програми и изследвания“. Стремим се да създаваме култура на…

Услуги

Ние, като изследователи и експерти, помагаме на професионални общности, деца и млади хора да се справят с ефектите от институционалната грижа. Ние предоставяме обучения, супервизия и консултиране, а също и подкрепа при разработване, кандидатстване и прилагане на проекти.

Програми

Ние реализираме обучителни и изследователски програми, като включваме хората, които имат нужда от подкрепа, във вземането на решения за тях и във формирането на политики за тях.

Translate »