Нашата работа

,

Приключи първото национално изследване на родителския активизъм в България

Кой се страхува от Родителя – активист?

В системата за детски права има нов участник. Това е родителят-активист. Неговото дете може да е в училище, в болница, в социална услуга. Той може да действа сам, може да е част от група. Може да работи пред компютъра, може да е на площада пред парламента. Може да е предприемач, може да е студент. Може да се страхува или да вменява страх. Родителят-активист може да е нежелан, но може да е търсен партньор на специалистите. Родителят-активист може да помага на своята общност или да създава европейски политики. 

Това показа първото национално изследване на родителския активизъм в България. То идентифицира 61 родителски организации, мрежи и отделни родители-активисти. Важно е, че родителите-активисти не са сами. Те са подкрепяни от лекари, социални работници и психолози, от общинари и активни граждани. Те заедно развиват общност, която променя системите: от такива, които експертно оценяват „родителски капацитет“, в такива, които започват да включват традиционно изключените, но най-ценни за детето хора – неговите родители. Такива, каквито са.

Публикуваното резюме на изследването е придружено от карта на активните родители в страната и на организациите, които ги подкрепят.

Запознайте се с пълния текст на доклада тук.

Изследователският екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет е на разположение да работи за развиващата се мрежа от активисти. Ако искате да се включите, да получите информация, да допринесете с идеи и опит към развиващата се мрежа от активисти-родители и организации, които ги подкрепят, пишете ни на адрес: info@knowhowcentre.org.

Ще ви отговорим до 1 седмица от получаването на вашето запитване. 

Ръководител на изследването: д-р Галина Маркова, лице за контакт: Елен Иванова

Translate »