Елен Митова – Иванова

Програмен координатор

Eлен Митова – Иванова има дългогодишен опит в областта на социалните дейности и изработването на политики за деца и семейства, притежава съществени познания в сферата лобирането, мониторинга на детските права, спецификите на работа с местните общности и местните администрации.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Магистър по социална педагогика и психология, Софийски университет “Климент Охридски” – София (1987 – 1993)
 • “Маркетинг и мениджмънт”, следдипломна квалификация, Технически университет – София (1994 – 1995)
 • Езиково обучение за чужденци, Кеймбриджки университет Великобритания (1993)

Владее български, руски и английски.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

 • Експерт “Социални дейности”, Национално сдружение на общините в Република България, (2008 – 2011г.)
 • Старши експерт, държавен служител, ръководител на филиал, Дирекция “Бюро по труда”, Агенция по заетостта (1996-2008 г.)

Участие в проекти

 • Управление на качеството на услугите на местно ниво
 • Добри практики за управление на местно ниво
 • Повишаване капацитета на общинската администрацията – организиране и провеждане на обучения: “Общините и гражданите работят заедно за ефективно и прозрачно управление на местно ниво, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет, Европейски съюз
 • Проекти по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Министерство на здравеопазването
 • ПРОКОПИЛ – координатор, консултант
 • Ръководител на проект от страна на Националното сдружение на общините в Република България и консултант по проект, финансиран от Посолството на Република Франция, УНИЦЕФ

С опит в местното самоуправление в България, взаимодействието общини – централна власт, европейските регулации, свързани с прилагането на политиките на местно ниво, европейското местно и регионално самоуправление, обучението за възрастни. Участие в международни и европейски проекти, организиране и реализация на граждански инициативи, провеждане на анализи на прилагането на определени политики на местно ниво. Провеждане на проучване за удовлетвореност от предлаганата услуга и изграждане на отношения с ключови партньори.

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Координация и управление на мрежови проекти, взаимодействие с партньори, фондонабиране,  административно и техническо осигуряване на работата на центъра, координиране на изследователската работа.

Staff Information
Campus Address
ул. Хан Крум 38А,1142 София
Stay in Touch
Translate »