Нашата работа

,

Кои са бариерите пред междусекторното сътрудничество и как да ги преодолеем?

Започна серия от семинари на Ноу-хау Център под общата тема „Междусекторното сътрудничество – условие за изпълнение на Европейска гаранция за детето“.

Европейската гаранция за детето е ключова инициатива, която цели защитата на основни права на няколко групи деца на по-добър стандарт на живот и образование, на достъп до качествени здравни и социални услуги. Българският план за изпълнението на тази политика подчертава важността на междусекторната координация в грижата и подкрепата за тези деца. Опитът ни обаче показва, че постигането на такава координация все още е много трудно, особено при случаите на деца с комплексни потребности или т. н. „трудни случаи“.

Серията от семинари представя резултати от наша партньорска инициатива, създаваща култура на доверие и взаимна подкрепа между специалисти от различни сектори – “Всяко дете – пълноценен член на общността“ във Велико Търново.

Трудният случай и неговите (не)оценени потребности

Първият семинар, озаглавен „Трудният случай и неговите (не)оценени потребности“, беше посветен на междусекторната оценка и основните бариери пред нея. Това са страховете на специалистите от: 

 • Случая на „трудното дете“; 
 • Родителите – те самите са жертва на разрушителни модели на поведение;
 • Понасянето на негативи, защото работата по трудните случаи не винаги води до бърз и съществен резултат;
 • Другите сектори; 
 • Властта на контролните органи;
 • Партийните назначения.

Тези страхове превръщат оценката в административен процес, който изключва детето и семейството и не води до разбиране на случая и развитие на отношения с хората, участващи в него (вижте материалите по темата и записа на уебинара).

Участниците в семинара постигнаха съгласие по основни проблеми, касаещи работата на различните сектори и създадоха група от съмишленици, които ще: 

 • адаптират документи за междусекторно сътрудничество през натрупания опит;
 • въведат форми на подкрепа на специалистите в междусекторната работа чрез супервизия и обучения;
 • представят добри практики в междусекторното сътрудничество.  
Допълнителни изводи, по които се постигна съгласие са:
 1. Има необходимост от актуализация на съществуващи нормативни документи. Такъв например е „Алгоритъмът на взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците. 
 2. Приемащото, включващо и подкрепящо отношение към децата и техните семейства се нуждае на първо място от подкрепа на специалистите, но не и санкции и авторитарно управление на секторите.
 3. Работата по случай изисква едновременно ясни отговорности на отделните специалисти, но и споделена отговорност в екипа. Това е темата и на следващия уебинар „Чий е трудният случай – на социалните или на училището?“, който ще се проведе на 20 юни от 14:00 ч. Линк за регистрация тук: https://forms.gle/WWFrae94fhCYQBSWA

НХЦ прилага следните материали:

Дефиниция „Труден случай“

Междусекторна супервизия за прилагане на Работа по случай

Инициатива Всяко дете – пълноценен член на общността

Презентации: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2023/05/Всяко-дете-пълноценен-член-на-общността.pptx; https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2023/05/Презентация-Труден-случай-2.pdf; https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2023/05/algoritam-PPP.ppt

Запис на уебинара


Свързани публикации:

mezhdkusektorno-satrudnichestvo-uslovie-za-prilagane-na-evropeiskata-garancia-za-deteto

Какво да правим ние, специалистите, когато българи заминават за чужбина и оставят децата си в България?

Какво разбираме под „труден случай“

Алгоритъм за междусекторна работа с деца и семейства (Как да работим с децата „с които никой не иска да работи“)

Translate »