Д-р Галина Маркова

Ръководител на центъра

Галина Маркова е доктор по социална работа.

Завършва магистърска програма по клинична социална работа в НБУ през 1995 година и докторска програма по социална работа в Колежа Смит, САЩ през 2004 г.

Дисертацията й е върху изследване на психологични характеристики на родители, настанили децата си в домове.

Работата й в областта на деинституционализацията започва с участие в изследване на ефекта на програма в дом за бебета. Участва в закриването на дома в с. Могилино. Провежда обучения по темата, създава приложни проекти за работа с деца от домове. Предпочитана теоретична рамка, в която консултира и която преподава, е “Теория на привързаността”.

Публикации по темата „Деинституционализация”:

 • Markova, G. (2011) Attachment Theory and Child Protective Practice. When a State Becomes a Parent: Orphanages in a Post-Totalitarian Culture. Book chapter in Berzoff,J, Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations.
 • Berzoff, J., Kita, E., Segal, C., Markova,G , (2011 ). Falling through the Cracks: Psychodynamically-oriented Social Care with Vulnerable, At-risk Clients. Paper presented at 57th Conference of Council of Social Work Education., Atlanta, USA.
 • Markova, G. (2010). Parents, Children, Institutions in a Post-Totalitarian Context. VDM Verlag dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG.
 • Markova,G., Shilkret, R.,Djalev,L. (2008). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journa,29, 6, 555-569.
 • Маркова, Г., Джалев, Л.(2007). Родителски стилове на привързаност – изследване и приложение в социалната работа. ( Parent’s attachment styles-research and application in social work practice). Проблеми на Социалната Работа. Образование Практика, Научни Изследвания(Anthology of articles published by the Bulgarian Association for Social Work Education) ИК-Кота, София..297-308.
 • Bilson, A., Markova, G. (2007). But you should see their families: Preventing child abandonment and promoting social inclusion in countries in transitionSocial Work and Social Sciences Review, 12 (3), 57-78.
 • Bilson A. and Markova G. (2005). Но вы должны увидеть их родителей (But you should see their families) Жуpнал Казахской академии труда и социальных отношений (Journal of the Kazakh Academy of Labour and Social Relations) Almaty.
 • Markova,G.(2007). Russia’s Abandoned Children: An Intimate Understanding. Book Review. Smith College Studies in Social Work, 77 (4), 123-127.
 • Markova,G. (2007). Relationships between Parental Mental Representations and Reproduction of Institutionalization in Bulgaria Paper presented at the 10th Conference organized by the National Committee of Psychoanalysis in Social Work. Chicago, USA.
 • Markova,G. (2006). Long-term Institutional Care, Parenting and its Reproduction – Object Relations Theory Perspective. Implication for De-institutionalization. Challenges for Fostering and Aftercare. Athens, Greece.
 • Markova,G.& Shilkret, R. (2005) The relationship between Parental Attachment Style and Mental Representation and Institutionalization of Children in Bulgaria. Poster presentation at the Society of Child Research and Development Biennial Meeting, Atlanta, USA.
 • Markova, G. (2005). Out-of- home Care in Bulgaria: Political, Psychological, and Cultural Perspective. Paper presented at the European congress “Quality4Children”, Gmunden, Austria.
 • Markova, G. (2004) Institutionalization of Children in Bulgaria – an Interplay between Social, Psychological and Political Factors. Parent’s Motivations for Institutionalization of Children – Mental Health Perspective. Presentation at the 6th International Conference: Inclusion and Mental Health in the New Europe. ENMESH, London, UK.
 • Markova,G., Kurchieva,D. (2004). Program for Prevention of Institutionalization and Reunification of Institutionalized Children. Paper presented at International Social Work conference. Kiten, Bulgaria.
 • Markova, G. (2005). Children, Parents, Institutions. Paper, presented at the Conference “Medical Rehabilitation and Psycho-Social Assistance of Torture Survivors in Bulgaria: 10 years Center “ACET” Psycho-Social Program for Victims of Violence and Trauma” Assistance Centre for Torture Survivors – ACET, Sofia, Bulgaria.

Проекти за деинституционализация и развитие на алтернативни грижи за деца и семейства

2010 – “Детство за всички”, ДАЗД. Експерт.
2010 – “Интеграция на деца от дом в общността чрез въвеждане на метода работа по случай”, НБУ. Координатор, обучител.
2008 – “Първо децата” – Деинституционализация на деца с увреждания от Могилино, UNICEF. Супервизор.
2008 – $Деинституционализация чрез осигуряване на услуги в oбщността за рискови групи. Превенция на институционализация, деинституционализация, и реинтеграция на деца в Ромския квартал Факултета”, PHARE. Супервизор, обучител.
2008 – “Деинституционализация чрез осигуряване на услуги в общността за рискови групи. Превенция на институционализация, деинституционализация и реинтеграция – „Под един покрив”, Програма в общността в гр. Монтана”, PHARE. Обучител, супервизор.
2004-2005 – Разработване, прилагане и разпространяване на програма за превенция на институционализацията и реинтеграция на институционализирани деца. Програма МАТРА на кралство Нидерландия.
2002-2003 – Evaluation of a Community Program for Families at Risk “Take me home 2”, funded by Save the Children, UK.

Staff Information
Campus Address
ул. „Хан Крум“ 38А, 1142 София ул. „Монтевидео“ 21, 1618 ж.к. Овча купел 2, София
Stay in Touch
Translate »