Нашата работа

, ,

Ръководство за прилагане в практиката на правата на деца – правозащитници

В това ръководство за прилагане в практиката на правата на деца-правозащитници можете да научите за правата на децата, които защитават правата на човека. Документът е адаптирана за деца и за широк кръг читатели версия на оригиналния и по-подробен документ.  То може да бъде използвано от деца, за да учат другите за правата на децата и за това какво правят като правозащитници, а също и като инструмент, който да помогне на възрастните и хората, които вземат решения (като например учители, родители и полагащи грижа лица) да разберат по-добре правата на децата-правозащитници и да ги прилагат на практика. Публикуването на ръководството е резултат от дейността по проект „Настояще и бъдеще: овластяване на децата-правозащитници в България“, който започна в края на миналата година съвместно между Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Национална мрежа за децата  и ChildRights Connect. Целта на инициативите ни по проекта е да бъде даден тласък за овластяването на децата в България да бъдат защитници на правата на човека.

Изтеглете ръководството за деца тук.

Translate »