Нашата работа

, , ,

Финален доклад от изследване на детския и младежки активизъм в България

Представяме резултатите от първото по рода си национално изследване на детското участие и активизъм

Докладът „Детското участие и активизъм в България: накъде вървим?“ представя официално резултатите от картографиране на наличните актуални инициативи, програми и структури в полето на детското участие и активизъм. По покана на Фонда „Мечтата на Таня“ в периода ноември 2021 г. – април 2022 г. изследователският екип на Ноу-хау център изучи: 

  • опита по прилагането на различни инициативи в полето на детското участие и активизъм; 
  • социалната промяна, които те носят;
  • понятията, разбиранията и нагласите, които са важни в това поле;
  • подкрепящите фактори и бариерите пред детското участие и активизъм.

„Идеята зад анализа е да разглеждаме всички дейности, в които децата се включват, като дейности за социална промяна най-общо. Обикновено участието се мисли като овластяване на децата да участват във вземането на решения за неща, които пряко ги засягат, но в това изследване се стремим да надскочим това разбиране. Едно от важните неща, които открояваме, е фактът, че възрастните – дори тези, които сами правят детско участие – рядко си дават сметка колко е тясно „пространството“ за участие, което оставят на децата и как всъщност те самите системно го стесняват, въпреки добрите си намерения.“

Евгения Тонева

Освен анализ на събраните изследователски данни, докладът съдържа и информация за подхода и обхвата на работата на много организации, които работят в полето на детското участие и активизъм в България, както и кратко описание на дейности, реализирани от тях. В този смисъл докладът е своеобразен каталог на идеи. 

В края му е приложена национална карта на детското участие и активизъм, в която са включени 140 неправителствени организации, общински администрации, младежки групи и движения, училища, медии и онлайн платформи, държавни институции и бизнес клубове, които наистина допринасят за развитието на детското участие и активизъм.

Най-важното от анализа Ноу-хау център ще представи в поредица от публикации, в които ще се спрем на основните теми, откроени в доклада: 

  • какъв е профилът на децата, които са въвлечени в редица дейности, и кой остава извън този профил;
  • какви типове дейности се развиват в момента в България според водещите принципи, около които са организирани;
  • как се мери обхвата и въздействието в полето на детското участие и защо това е проблем и др.

Доклада можете да прочетете тук.

Translate »