Нашата работа

,

Какво разбираме под „труден случай“

Покана за включване във фокус групи и попълване на онлайн въпросник за дефиниране на „труден случай“ по инициатива „Всяко дете – пълноценен член на общността“

През 2022г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, съвместно с Асоциация „Пелаго“, започна инициативата „Всяко дете – пълноценен член на общността“, чиято цел е създаването на Алгоритъм за междусекторно сътрудничество за работа с деца с комплексни потребности. Този Алгоритъм е необходим за онези най-трудни случаи, за които специалистите признават, че имат нужда от специална подготовка и подкрепа. Чрез набор от психо-социални интервенции инициативата подпомага сътрудничеството между социалната, образователната и здравната сфери, и системата за вътрешен ред и сигурност, които работят на общинско ниво с тези деца и младежи. Ангажирани са училища, отдели „Закрила на детето“, социални и здравни услуги, инспекторат „Детска педагогическа стая“ и др.

За да създадем aлгоритъма трябва да предложим обща дефиниция на понятието „труден случай“. Тaзи дефиниция трябва да обобщи и синтезира опита, и гледните точки на специалистите от съответните сектори, които работят с деца, младежи и техните семейства. 

За тази цел на 21, 22 и 23 февруари 2023 година ще организираме фокус групи с такъв опит. Те ще бъдат с продължителност час и половина и ще бъдат съобразени като време с възможностите на участниците. Ако имате желание да се включите, можете да се свържете за договаряне на участието ви с Елица Лингорски на тел. 0877369483 или на имейл elitsa.lingorski@gmail.com. 

Можете да вземете участие в изработването на дефиницията и чрез попълването на онлайн въпросник тук: https://forms.gle/HdhWYgXcA8hShom7A

Translate »