Нашата работа

,

Покана към децата с опит от алтернативни грижи

Комитетът по правата на детето на ООН е група от 18 експерти от цял свят. Той дава съвети на правителствата как да спазват обещанията, които са дали на децата съгласно Конвенцията за правата на детето. Комитетът по правата на детето на ООН провежда дни на дискусии за да разбере по-добре какво означава за децата Конвенцията за правата на детето.

Дискусията през 2021г. ще разгледа темата за правата на децата в алтернативни грижи.

Алтернативна грижа е, когато децата и младежите не живеят с родителите си и за тях се грижат роднини или други възрастни, които не са членове на семейството им.

Конвенцията за правата на детето на ООН съществува от 30 години. Тя съдържа 54 члена, които обхващат всички аспекти от живота на детето. Това са гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, на които всички деца навсякъде имат право, независимо от етнос, пол, религия, език, способности или какъвто и да е друг статус. Конвенцията съдържа права, които са много важни, когато децата изразяват своята позиция. Те включват правата за: достъп до информация, свободно изразяване на мнение, зачитане на възгледите им, осигуряване на безопасна среда, защита от вреда, принадлежност към група, знание за правата на човека и др. 

Деца и младежи от цял ​​свят са поканени да споделят своя опит от алтернативните грижи или от системата за закрила на детето в тяхната страна.

Когато децата споделят своя опит, възрастните могат да подобрят подкрепата на правителствата за всички деца и младежи, така че те да живеят добре в алтернативни грижи или да не се налага да се разделят с родителите си. Някои от темите, които ще бъдат обсъдени са:

  • Как възрастните могат да се грижат по-добре за децата?
  • Как COVID-19 е повлиял на семействата?
  • Какъв вид подкрепа е необходима, за да останат семействата заедно?
  • Какви услуги и подкрепа трябва да има за деца и младежи, за да могат те да се радват на равни права, докато са в алтернативни грижи?

Комитетът по правата на детето на ООН иска да бъде сигурен, че възгледите и идеите на децата относно техните права и опит от живота в алтернативни грижи са част от дискусията.

Затова мненията на децата, събрани чрез специален въпросник, ще бъдат записани в официален документ и ще бъдат споделени с Комитета в деня, посветен на дискусията.

След като дискусията се проведе, на уебсайта на Комитета ще бъде публикуван доклад и видеоклип от дискусията. Ще има и подходяща за деца версия на доклада.

Комитетът и други органи по правата на човека ще използват идеите на децата, за да подобрят своята работа и да насърчат спазването на правата на децата в алтернативни грижи. Той може да издаде специални препоръки към правителствата за подобряване на политиките по отношение на децата.

Децата и младежите с опит в алтернативни грижи ще могат да използват деня на дискусията, за да аргументират правото си на по-добра грижа, защита и подкрепа за тях и семействата им.

Ако сте на възраст до 25 г. можете да попълните анонимните въпросници през следния линк https://changemakersforchildren.community/UNCRC-DGD-survey до 31 май. Помолете възрастен или ваш приятел, който говори английски език да ви помогне да отговорите на въпросите. Ако предпочитате ние да ви помогнем да попълните въпросника, свалете текстовия файл тук https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2021/05/DGD-Global-consultation-with-children_survey_BG-only.docx, попълнете го на български и ни го изпратете не по-късно от 21 май 2021г. на elitsa.lingorski@knowhowcentre.org.

Translate »