Нашата работа

, ,

Децата от уязвимите общности в България имат интерес към обществени и политически теми, сочат актуални изследователски данни

Редица сериозни пречки стоят пред пълноценното участие на децата и младежите от уязвимите общност във вземането на политически решения, въпреки високата им чувствителност по теми като икономическото развитие, бедността и неравенствата, екологичните проблеми и войните. Това показват данните от актуално анкетно проучване на център „Амалипе“ и „Институт Отворено общество – София“, проведено след ученици от училища с висок дял на учащи от уязвими групи в цялата страна.

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е сред организациите, които бяха избрани след проведена процедура по подбор да се включат в серия от дейности, чрез който да развият капацитета си за работа с деца от уязвими групи за овластяване, гражданско участие и противопоставяне на неравенствата и дискриминацията. Тези дейности Ноу-хау център реализира в рамките на пилотния за България проект „Настояще и бъдеще: овластяване на децата-правозащитници в България“, чийто фокус са правозащитните действия на децата от уязвимите групи. Заедно с „Амалипе“ и останалите партньорски организации, които се отзоваха на отворената покана по проекта, се надяваме да направим важни крачки напред към преодоляването на идентифицираните бариери пред гражданското участие на децата и младежите от уязвимите групи в България.

Изследване на „Амалипе“ представя гражданското участие и гражданските ценности сред деца и младежи от уязвими общности

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ публикува доклад от изследване на гражданското участие и гражданските ценности сред деца и младежи от уязвими общности. Анализът се базира на анкетно проучване сред над 1500 ученици от училища с висок дял на учащи от уязвими групи, както и около 100 деца и младежи, отпаднали от образователната система, проведено в края на 2022 г. Данните са анализирани от социолозите Боян Захариев и Илко Йорданов от „Институт Отворено общество – София“, които работят задно с „Амалипе“ по съвместна инициатива за гражданско участие на деца и младежи от уязвими общности. 

Данните от изследването показват, че както и при децата и младежите, които не попадат в уязвими групи, така и при тези от уязвимите общности най-висока степен на гражданско участие на младите хора има когато става дума за доброволчество и благотворителност – почти половината от участниците споделят, че са били част от такива каузи. Най-разпространена е подкрепата за природозащитни каузи, докато политическите каузи стоят на дъното на таблицата. Изследването на Център „Амалипе“ и „Институт Отворено общество – София“ обаче показва, че макар да не участват в политическите процеси, децата и младежите от уязвими училищни общности проявяват голям интерес към проблемите на страната (като смятат за най-сериозни от тях високите цени, слабото икономически развитие и бедността и неравенството), както и към глобални проблеми като екологичните проблеми, болестта и епидемиите и войните.

Децата имат минимално участие в процесите на вземане на политически решения

Подобна картина разкрива и проведеното от Ноу-хау център картографиране на инициативите и възможностите в полето на детското участие и активизъм в България в началото на 2022 г. В него изследователският екип отчита водещото място на доброволчеството като форма на привличане и канализиране на детска и младежка енергия в обществена цел, както и преобладаващото въвличане на децата в дейности по опазване на околната среда и подобряване на средата на живот, за сметка на минимално участие в процесите на вземане на политически решения. В интерпретацията на резултатите говорим за разделителната линия между приемливи и неприемливи теми в полето на детското участие.

Като основна бариера пред по-широкото гражданско участие и по-доброто представителство на деца в обществения живот анкетираните ученици посочват само формалното, но не и реално осъзнаване и приемане на смисъла на детското и младежко участие и важността на гарантирането на равноправен и пълноценен достъп до участие за всяко дете и всеки млад човек и демократизиране на участието, отвъд младежките „елити“. Страхът от грешки, липсата на практика и подкрепа, непознаването на механизмите на гражданското общество, пасивността и законовите ограничения са други по-маловажни пречки пред детското и младежко участие. 

Докладът от изследването можете да откриете тук.

Translate »