Нашата работа

, ,

Семинар за здравни обучения за ромски родители в Кюстендил

На 25 ноември в Кюстендил беше изнесен семинар на тема „Здравна програма за работа с родители на деца, посещаващи детска градина „Мечта“ в кв. Изток, гр. Кюстендил”.

Семинарът беше подготвен от Василка Александрова, медицинска сестра в детска градина, разположена в ромския квартал. Г-жа Александрова е и член на изследователския екип към Ноу-хау център, НБУ в рамките на проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, финансиран от фондация Велукс. Тя разработва тази програма в рамките на проекта.

Василка Александрова представи подходи за включване на майки, бащи и деца в обсъждания на важни здравни теми, засягащи децата.  В данни авторката представи как нейният подход е довел до увеличаване на броя на ваксинираните деца, децата, посетили стоматолог, деца, преминали медицински прегледи. Авторката представи резултати от програмата, свързани с намаляване на заболеваемостта на децата в детската градина.

Привличането на родители в работата на детските градини

Ключът към привличането на родители в работата на детските градини, според Василка Александрова, е доверието. Ромските родители са тревожни когато поверяват децата си на български специалисти. Те не са сигурни, че там техните деца срещат достатъчно добро отношение. Затова често се противопоставят на изискванията на учителите, особено когато са свързани със здравните манипулации.

Василка Александрова насочва усилията си в това да преодолее недоверието и  да постигне сътрудничество между екип и родители по здравните въпроси, свързани с ваксинация, прегледи, лечение.

Мотивиране на участието на бащи и деца

За разлика от традиционното включване предимно на майки,  Василка Александрова мотивира участието на бащи и деца. Това прави заниманията по-богати на участие и чуване на гласовете на всички членове на семейството. Г- жа Александрова успява да говори за здравето така, че и децата да разбират. За онези от тях, които знаят най-много по темите тя дава подаръци. Постепенно семинарите се превръщат в желано пространство за учене, участие и забавление.

Семинарът беше посетен от 30 участници, представители на държавни и местни организации, на активисти от ромската общност. Ръководителят на проекта, д-р Галина Маркова, направи предложение Василка Александрова да обучи медицински сестри от други детски градини да прилагат метода й, с което все по-пълноценно да се ангажират не само със здравето на децата, а и с тяхното развитие като цяло.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »