Нашата работа

,

Втора работна среща по проекта PEER

На 30-ти ноември и 1-ви декември, в Барселона се проведе втора работна среща по проект PEER – Участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора, финансиран от Европейската комисия.

На срещата се събраха участници от деветте държави, партньори по проекта – Кипър, Италия, Испания, Румъния, Литва, Великобритания и Ирландия, България и Франция, представители на които са университети и неправителствени организации. Участниците споделиха опита и предизвикателствата в работата си с деца и младежи oт ромски произход. Подходът на работа с тях е Аction research, а целта е да бъде стимулирано тяхното участие, което да доведе до желана от тях промяна.

Въз основа на събрания до момента опит предстои да се допълни и адаптира ръководството за фасилитатори, водещи групи с младежи по метода Action research. Ноу-хау центърът към НБУ ще се включи с предложения по темата за джендър специфики при работа с деца и младежи от ромски произход. Срещите с децата и младежите ще продължат и през втората година на проекта.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »