Нашата работа

Втора среща на Консултативния съвет на центъра

На 21 януари 2013 г. се проведе Втората годишна среща на Консултативния съвет на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ.

Срещата бе открита от д-р Галина Маркова, ръководител на Ноу-хау центъра. Тя отбеляза, че за период от една година центърът е утвърдил профила си като организация с ясна структура, съставена от административен екип и екип от експерти.  Според нея, все повече професионалисти търсят от експертите съдействие и информация за различни казуси и процеси.

В рамките на своето представяне Галина Маркова отбеляза още някои от основните дейности през 2012-та година:

  1. Изпълнените проекти – “Оптимизиране на съществуващата информационна система на ДАЗД, създадена за целите на управлението на проект „Детство за всички” и шест изследователски проекта;
  2. Консултирането на ДАЗД и други организации по въпросите на психичното здраве;
  3. Анализ на конкретни случаи по деинституционализация;
  4. Изследването на добри практики и предизвикателствата в управлението на проекти, свързани с деинституционализацията;
  5. Участието, в диалог с представители на широка мрежа от граждански организации, работещи по въпросите на деинституционализацията с цел изграждане на механизъм за организиран, предсказуем диалог с правителството, относно приоритетите в управлението на проектите по деинституционализация.

През 2013 година усилията на центъра ще бъдат фокусирани върху прилагането в практиката на резултатите от изследванията през 2012-та година, допълни още Галина Маркова.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »