Нашата работа

, ,

Ноу-хау центърът ще създаде модел за спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи към НБУ започва тригодишен проект, който има за цел да спре маргинализирането на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността.

Проектът ще създаде модел, който ще бъде разработен от НБУ, а самата община поема ангажимент да създаде в ромския квартал Образователен център за здравно и социално развитие. Центърът ще предоставя образователни и социални услуги, както и ще работи за превенция на изоставянето, подобряване на родителските умения и др.

Прилагането на проекта ще допринесе към процеса на деинституционализация, като подкрепя най-уязвимите семейства, които без такава подкрепа често прибягват до институционална грижа за децата си.

В рамките на тригодишната инициатива проектът ще реализира следните изследвания:

  • Ангажиране на членове на ромската общност с оценката на  потребностите на хората от общността и с оценката на промените в нея, резултат от проекта
  • Изучаване на процеса на промяна
  • Изучаване на причините за бедността и ефективността на интервенции за хора, живеещи в най-изолираните общности в ромското гето
  • Оценка на обучителна програма за деца на възраст 3-5 години.

Проектът се финансира от фондация „Велукс“.

Повече информация за проекта можете да откриете в приложението. Проектът беше представен пред заинтересованите страни на 21.02.2013 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »