Нашата работа

, ,

Учителската подкрепа за ромски деца подобрява справянето им в училище

На 28 август 2013 г. се проведе среща на екипа на Ноу-хау център с Крисчън Холтет, представител на Фондация „Велукс“ (Дания), финансираща проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, воден от Центъра.

Спиране на изключването на ромите от квартала

На срещата се обсъдиха последните развития на проекта, който включва

  • изграждане на център за социални и образователни услуги в кв. Изток, Кюстендил,
  • обучение на специалисти, които да осъществяват услугите, и
  • разработване на изследователски подходи за изследване на ефективността на дейностите.

Проектът цели спиране на изключването на ромите от квартала, водещо до редица социални проблеми като отпадане от училище, ранни бракове и лошо здравословно състояние.

Какво помага на децата, завършили средно образование

Г-н Холтет се запозна с резултатите на едно от изследванията по проекта “Ромско участие в изследването на общността“. Въпросът, който екипът от представители на ромския квартал изследва, е какво помага на децата, завършили средно образование. Първоначални изводи от изследването са, че училището предоставя среда за развитие на ромските деца, като най-важен фактор, подпомагащ децата от ромски произход да завършат, е подкрепата от учители, директори на училища и приятели. Тяхната подкрепа е особено важна, когато децата преживяват кризи, свързани с неприемането им от децата на българи, конфликтите с българи, както и трудности при усвояване на добро ниво на български език.

Екипът е интервюирал 17 завършили тази година ученици.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »