Нашата работа

Младите ни консултанти обсъдиха подкрепата за биологичното семейство

В началото на август Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ проведе втора работна среща с млади хора, които са прекарали част от живота си в социален дом или в приемна грижа, в качеството им на консултанти към дейността на Центъра.

Участниците обсъдиха различни теми, свързани с процеса на деинституционализация и избраха да започнат работата си по темата за подкрепата за биологичното семейство. Някои от конкретните въпроси, които консултантите откроиха като важни за обсъждане включват:

  1. Как можем да променим живота в гетото?
  2. Как младите хора да получат професионално ориентиране?
  3. Какви са начините да се предостави помощ на социално-слабите семейства?

Галина Маркова, ръководител на Центъра, направи въведение към темата за биологичното семейство и говори за извършените дейности по проект „Детство за всички“. Консултантите се разделиха на три групи, като всяка група идентифицира основните проблеми, свързани с тази тема, и даде предложения за тяхното разрешаване, насочени към семейството, държавните институции и професионалистите.

След всяко представяне консултантите имаха възможност да зададат въпроси и представят примери от своя личен опит, както и да отправят препоръки към дейността на Центъра. Тема за работа по време на следващата среща е напускането на услугата/преходът към самостоятелен живот.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »