Нашата работа

, ,

Първа PAAR конференция за Югоизточна Европа с фокус върху положителните практики в деинституционализацията

На 19 и 20 септември 2013 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ проведе конференция на тема „Добрите практики в процеса на деинституционализация (ДИ) в България“. Това е първото в Източна Европа събитие, проведено по метода за позитивна рефлексия PAAR (съкращение на „основано на позитивно участие изследване чрез действие”).

Проф. Тони Гей, създател на метода и директор на Reflective Learning International,  бе модератор и водещ на събитието. В конференцията участваха над 80 представители на държавни институции, неправителствени организации и академичната общност, както и млади хора, живели в домове. Участниците работиха в малки групи по теми, свързани с политики и управление на проекти за деинституционализация, създаване на услуги за деца и семейства в общността, както и детско и младежко участие в процеса.

Конференцията бе открита от доц. д-р Росен Стоянов, декан на Магистърски факултет на НБУ и Даринка Янкова, координатор по деинституционализацията в Държавната агенция за закрила на детето. Добри практики от своя опит в управлението на проекти за ДИ направиха координаторите по проект „Детство за всички“, изпълняван от ДАЗД, а в областта на услугите – Сдружение „Еквилибриум“, Фондация „Асоциация Анимус“ и Фондация „За нашите деца“.

Млади хора, живели в домове

Представяне на резултатите от своята работа като консултанти към Ноу-хау центъра направиха и млади хора, живели в домове, които очертаха основни проблеми и дадоха препоръки по три избрани от тях теми – подкрепа на биологичното семейство, преход към самостоятелен живот и здравна грижа. Консултантите споделиха личен опит и отправиха силно послание към аудиторията за необходимостта от промени и спешни действия в системите за грижа за деца и млади хора.

Добрата практика

В последната част от програмата всеки участник получи възможност да сподели разбирането си за това какво представлява „добрата практика“ в процеса на деинституционализацията и да даде предложение за следващи стъпки. Основен извод от конференцията е, че липсва информираност между професионалистите, работещи по въпросите на деинституционализацията, относно дейностите, които се планират и изпълняват. Участниците споделиха, че конференцията е отворила пространство за дългоочакван диалог и рефлексия по въпросите на ДИ и подчертаха важността на обмена на информация и добри практики между всички ангажирани в процеса.

Ноу-хау центърът планира работа по създаване на условия за обмен на информация между всички участници в процеса. Като следваща стъпка се планира провеждането на следваща конференция по въпросите на деинституционализацията, за която вече има заявен интерес за участие от страна на организации с дейности в тази област.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »