Нашата работа

, ,

Тридневен семинар по проект Child to Child Trust

Ноу-хау центърът участва в тридневен семинар по проект на Child to Child Trust, финансиран от Фондация Оук.

Събитието събра организации от България, Полша, Румъния, Молдова, Литва, Сърбия и Великобритания. Фондация Оук вече трета година подкрепя повишаването на техния капацитет и организационното им развитие в прилагането на 6-тте принципа за закрила правата на децата, разработени от Фондация Оук.

Семинарът имаше три основни цели:

  • Осигуряване на достъп до набор от он-лайн и оф-лайн възможности за учене, с които да се стимулира участието на организациите, финансирани от фондацията, в една активна общност, работеща за изграждането на шестте принципа.
  • Създаване на експертиза и капацитет по отношение на шестте принципа и тяхното прилагане.
  • Р​азработване на рамка за мониторинг и оценка, чрез която да се идентифицират организационните промени при прилагането на принципите.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »