Нашата работа

,

Регионална среща със специалисти от Габрово и региона

Срещата беше организирана от Ноу-хау център, НБУ, партньор по проекта, с активната подкрепа на ресурсни лица (ангажирани към проекта) от гр. Ловеч. Целта на срещата беше да се представят възможности за мрежова професионална подкрепа и работа и за повишаване на професионалната квалификация на социалните работници в града.

На срещата бяха поканени представители на услугите в гр. Габрово, които работят с деца.

Участниците дискутираха важни за тяхната професионална подготвеност теми като същността и значението на редовната супервизия; необходимостта от добри практики за интервизия между екипите на услугите за деца и институциите, с които съвместно работят за най-добрия интерес на детето. Беше изтъкната необходимостта от инструменти (подобно на платформата за закрила на детето) и методи за съвместна работа, както и от продължаващо обучение на професионалистите в социалната сфера.

Translate »