Нашата работа

, ,

Общ инструмент за оценка на потребностите на дете в риск от отпадане от училище

Екипът на Ноу –хау център проведе три фокус-групи с професионалисти от сферите – здравеопазване, образование и социални дейности. Целта на фокус-групите беше да се развие идеята за създаване на общ инструмент за оценка на потребностите на детето, който да се използва от професионалисти от различните сектори.

Идеята за създаване на общ инструмент за оценка на потребностите на детето е следствие от апробирането в практиката на системата от индикатори за дете-центриран мониторинг в областите „Работа по случай“ и „Управление на услуги“, което екипът на НХЦ осъществи.

За нас като изследователи е много важно да чуем мнението на повече и различни специалисти, ангажирани в професионалната си практика с оценка на деца. Участниците и в трите групи споделиха начина, по който оценяват потребностите на децата и споделиха какво като информация от другите сфери им липсва за да бъде оценката по-пълна. Те изразиха и категоричното си мнение, че изработването на единен формуляр за оценката би помогнал да се планират общи интервенции, ориентирани не само към дефицитите, но и към развитие на ресурса на детето. Това ще помогне за прилагането на дете-центриран подход в работата на различните професионални групи.

Процесът ще продължи с анализ на идеите на участниците във фокус-групите, с търсене на гледната точка на ключови фигури от трите сфери, с провеждане на работни срещи с професионални общности, ангажирани с оценка на потребностите на децата.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »