превенция на насилието над жени

Дискусия по повод ратифицирането на Истанбулската конвенция

Екипът на Ноу-хау центъра се включи в дискусията и подписа експертното становище на двеста организации в подкрепа на ратифицирането от Народното...
Read More
Translate »