Нашата работа

Включихме се в международна конференция срещу насилието над жени

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ участва в Международна конференция „Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието върху жени“. Събитието беше организирано от „Асоциация за жените адвокати“ съвместно със Съвета на Софийска Адвокатска Колегия. Патрон на конференцията бе омбудсманът г-жа Манолова и съдът на гр. Милано. Подкрепа имаше и от страна на Висшия Адвокатски Съвет. Партньори на събитието бяха:

 1. Международната Федерация на жените с юридически професии (FIDCJ),
 2. Италианската Асоциация на жените-юристи,
 3. Миланска адвокатска колегия,
 4. „Международен дамски дипломатически клуб на приятелството“,
 5. Сдружение на турските и българските жени за приятелство,
 6. Фондация “Charity, Chic & Cozy” и други организации, работещи в тази област.

Конференцията бе организирана във връзка с 25 ноември, обявен от ООН за Международен ден за елиминиране насилието над жени и в подкрепа на „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“ („Истанбулска конвенция“).

Целите на международната конференция:

 • събиране на актуални данни за същността, формите и мащабите на насилието срещу жени и установяване състоянието на проблема  на национално, регионално и международно ниво;
 • осигуряване на възможност да се представят различните гледни точки на ангажираните на всички с този проблем органи и институции, както и запознаване с международния опит в тази насока; 
 • акцентиране върху необходимостта от обединяване на усилията и координиране дейността на институциите и организациите, ангажирани с проблема; 
 • дискусия върху възможностите за оптимизиране на механизмите за защита и превенция срещу насилието над жени;
 • приемане на препоръки за развиване координацията в дейностите на институциите и повишаване ефикасността на мерките за защита и превенция срещу насилието над жени; 
 • насочване на вниманието и откриване на обществена дискусия относно необходимостта от подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) и
 • синхронизиране на българското законодателство и механизми за борба с насилието към световните и европейски такива.

Участници в конференцията

 1. Представители на законодателната власт – депутати от различните политически сили
 2. Съдебната власт – адвокати, прокурори, съдии, следователи, дознатели, изпълнителната власт – Министерство на правосъдието
 3. Министерство на вътрешните работи
 4. Министерство на външните работи
 5. Министерство на труда и социалните грижи
 6. Министерство на здравеопазването
 7. Министерство на образованието и други структури и органи на централно равнище
 8. Общинските власти и органите на местното самоуправление,
 9. Медии
 10. Религиозни организации
 11. Неправителствените организации
 12. Международната общност: съдии от съда на гр. Милано, Италия, адвокати от Израел, Италия и Франция, адвокати и университетски преподаватели от Истанбул, Турция, представители на Световната федерация на жените с правни професии, представители на Италианската Асоциация на жените-юристи – секция Милано, представители на UIA (Международния Съюз на Адвокатите).

Дискутирани в дълбочина бяха теми като:

 • Законодателството на ЕС и националните ни закони срещу насилието – сравнителен анализ, необходимост от промени.
 • Проблемите на насилието от гледна точка на българското наказателно право – практика на българската прокуратура и съд.
 • Преглед на съдебната практика при разрешаването на случаите на насилие върху жени в България.
 • Анализ на различните аспекти на проблема за насилието върху жени в България и развитие на мерките за борба срещу него.
 • Правомощия и мерки на МВР за защита и превенция срещу насилието върху жени.
 • Психологически и здравни аспекти в работа с жени и деца – жертви на насилие.
 • Ролята на медиите в отразяване на проблеми, свързани с насилието върху жени и в превенцията на насилието.
 • Мястото на Българската православна църква в духовната и физическа подкрепа на жените, претърпели насилие и др.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »