Нашата работа

Коалиция “Детство 2025” настоява за стратегически, а не краткосрочни промени в законодателството за децата

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ заедно с други организации от Коалиция „Детство 2025“ подкрепи становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, внесено в парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика.

Становището представя мнението на група неправителствени организации с дългогодишна практика в предоставянето на социални услуги и разработване и прилагане на иновативни услуги в общността. Тези организации са и участници в работната група към Министерство на труда и социалната политика за разработването на нов закон за социалните услуги.

Становището е съобразено с принципите на:

  • равнопоставеност на доставчиците,
  • намаляване на административната тежест,
  • развитие на електронното управление,
  • децентрализация на социалните услуги,
  • ефективност на социалната подкрепа чрез социални услуги,

които трябва да залегнат и при разработване на новия закон за социалните услуги.

Текстове в противоречие с Конвенцията за правата на хората

Становището изразява позиция, че в предложения проект на Закон за изменени и допълнение на Закона за социално подпомагане има включени предложения, които не отговарят на мотивите на МТСП за спешни промени. Тези текстове не са част от систематичната промяна на социалното законодателство. Наред с това някои от тях са в противоречие с Конвенцията за правата на хората с увреждания.  Други ще създадат сериозни трудности в предоставянето на социалните услуги.

Направените в становището предложения и мотивите към тях целят с настоящия ЗИД да не се въвеждат промени, които би трябвало да бъдат част от новата визия за социалните услуги и да бъдат адекватно развити в обещаният и подготвян нов закон за социалните услуги.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »