Нашата работа

Представихме ефектите от травмата и мобилизирането на силните страни пред приемни родители в конференция на НАПГ

От 29 до 31 октомври в София Националната асоциация за приемна грижа проведе своята годишна конференция. Участваха приемни родители, деца, професионалисти от държавни и неправителствени организации. Темите на презентациите бяха организирани около три основни фокуса.

Първият беше поставен върху потребностите на децата, ползващи услугата, потребностите на приемните родителите и отговорите, които професионалистите успяват или не успяват да предложат, за да ги удовлетворят.

Вторият фокус беше върху развитието на услугата в контекста на услугите за деца и семейства и постигането на качество чрез обучения, подкрепа, усвояване на съвременни методи на партниране с клиентите-деца.

Третият фокус дискутира предизвикателствата пред приемната грижа като основно сред тях беше липсата на комуникация между специалистите в системата за детска грижа.

Една от бариерите пред комуникацията е използването на различни теории и подходи, които обясняват детското поведение. Затова представителите на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца Борислава Мечева и Галина Маркова представиха и дискутираха как два, често приемани като противоречащи си подхода, единият базиран на разбиране на травмата, и другият, базиран на силните страни, могат да бъдат използвани в работата на специалистите.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »