Нашата работа

,

Среща за телесното наказание в България

Представители на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ взеха участие в кръгла маса на тема „Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание“, организирана съвместно от Омбудсмана на Република България и фондация П.У.Л.С.

По време на кръглата маса бяха представени резултати от изследвания и проучвания относно насилието над деца в България. Представените резултати, макар и някои от тях да влизаха в противоречие, очертаха картина, в която насилието над деца в България е често срещано явление, но за него все още малко се говори. Така например от регистрирани през 2015 г. 1839 деца, засегнати от насилие, 40% от тях са се срещнали с насилието в семейна среда. 43% от всички деца са казали, че при случай на насилие, те първо ще потърсят помощта на семейството, а 23% не биха потърсили помощ изобщо. Тези данни говорят сами по себе си за мълчанието, в което се запазва практиката на насилие над деца и повдигат тревожни въпроси относно нормите на възпитание в българското  семейство, които все още разглеждат насилието и телесното наказание в частност като възпитателен метод, а не като насилие и уронващ достойнството на детето акт.

Представители на фондация П.У.Л.С. очертаха целите и дейностите на стартиращия проект „Chapter“, финансиран от Европейския съюз и координиран от фондация П.У.Л.С. Проектът обединява усилията на професионалисти от България, Португалия, Исландия и Кипър в разработването на методики за положително родителстване и преподаване.

Срещата имаше за цел да инициира създаването на Национална коалиция от заинтересовани страни срещу насилието и телесното наказание над деца, която да работи под патронажа на Омбудсмана на Република България.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »