Нашата работа

Участвахме в Националната конференция на “Надежда и домове за малките”

Представител на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца взе участие в Националната конференция на „Надежда и домове за децата – клон България“ – “Кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена“.

На събитието беше представен моделът на работа на организацията в България, като много силен елемент в нея е правилният подбор на мотивиран и гъвкав екип. Преодоляването на семейни кризи, за да не се изоставят деца, е приоритет на всеки член на екипа, който работи активно по места с партньори като: ОЗД, общински власти и местен бизнес.

Общата цел на тези взаимни усилия е подкрепата на семейството, за да бъде възможно отглеждането на децата в семейна среда.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »