Нашата работа

Среща на постоянната работна група за консултации в областта на социалните услуги

В Министерството на труда и социалната политика се проведе среща на постоянната работна група за консултации в областта на социалните услуги. На срещата бяха обсъдени варианти за извършване на индивидуална оценка и подготовка на индивидуален план при ползване на делегирани от държавата социални услуги от пълнолетни лица.

Постигнато беше съгласие по по-голямата част от предложенията на неправителствените организации.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »