Нашата работа

Работна среща с Омбудсмана за независимия мониторинг за правата на децата

Екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца взе участие в проведената от Омбудсманa на Република България и УНИЦЕФ работна среща с представители на ключови институции, неправителствени организации и експерти. Обсъдиха се възможностите за повишаване на ролята на омбудсмана като независим орган за мониторинг на правата на децата.

Участниците се запознаха с оценка на капацитета на институцията в България, осъществена от двама международни експерти Невена Вукович-Сахович и Рейдар Хиерман. Експертите бяха поканени от УНИЦЕФ България. Оценката включва и предложения за промени в администрацията. Промените биха осигурили изпълнението на функциите на омбудсмана като национална институция по независим мониторинг на правата на детето.

Представихме опита ни в разработване и апробиране в практиката на системата от индикатори за дете-центриран мониторинг

Изводите на оценката провокираха и активна дискусия сред участниците в срещата. Ключови бяха въпросите около механизмите на партньорство и сътрудничество с институциите и неправителствените организации в процеса на независим мониторинг. В тази дискусия, д-р Галина Маркова и Валентина Симеонова представиха опита на НХЦ в разработване и апробиране в практиката на системата от индикатори за дете-центриран мониторинг. Иновативната идея предизвика интереса на участниците.

Предстои уточняване на нова среща, на която да се обсъдят възможностите и идеите за сътрудничество между Ноу-хау центъра и Омбудсмана на Р България.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »